ME Headshot

Xiaojia "XJ" Wang

Associate Professor, Mechanical Engineering

Xiaojia "XJ" Wang

Associate Professor, Mechanical Engineering