Wei Shen

Wei Shen

Wei Shen

Associate Professor, Department of Biomedical Engineering

Contact

Nils Hasselmo Hall
Room 7-118
312 Church St SE
Minneapolis, MN 55455